Here is the top of the page

font size:

color:

Home  > Koishikawa Korakuen Gardens

Hama-rikyu Gardens
Location
1-6-6 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004
Access
Toei O-edo Line, Iidabashi Sta. (2 minutes on foot) E-06
JR Sobu Line, Iidabashi Sta. (8minutes on foot)
Tokyo Metro Tozai Line/Yuraku-cho Line/Namboku Line, Iidabashi Sta. (8 minutes on foot) T-06, Y-13, N-10 *No parking available
Inquiry
Koishikawa Korakuen Gardens Office
Tel: 03-3811-3015

Home  > Koishikawa Korakuen Gardens