Here is the top of the page

font size:

color:

Home  > Kyu-Iwasaki-tei Gardens

Hama-rikyu Gardens
Location
1-3-45 Ike-no-hata, Taito-ku, Tokyo 110-0008
Access
Tokyo Metro Chiyoda Line, Yushima Station, Exit #1 (3 minutes on foot)
Tokyo Metro Ginza Line, Ueno Hiro-koji Sta. (10 minutes on foot)
Toei O-Edo Line, Ueno Okachi-machi Sta. (10 minutes on foot)
JR Yamanote Line, Okachi-machi Sta. (15 minutes on foot)
*No parking available.
Inquiry
Kyu-Iwasaki-tei Gardens Office
Tel: 03-3823-8340

Home  > Kyu-Iwasaki-tei Gardens